TAKWIM PLSP

  MINGGU P&PTARIKHTANGGUNGJAWABAKTIVITI
    24.11.2014 - 28.11.2014 Penyelaras MSK
  Pendaftaran Pelajar Baharu dan Minggu suaikenal (24.11.2014 - 28.11.2014)
  Penyelaras Jadual Waktu
  Mendapatkan Jadual Waktu dari Penyelaras Jadual Waktu
  Unit Kualiti
  Mendapatkan Sukatan kursus yang telah disahkan dari Timbalan Pengarah
  Pensyarah Kursus
  Menyediakan Rancangan Mengajar dan Course Outline. Sila hantar kepada KJ/KP selewat-lewatnya 28.11.2014 untuk mendapat kelulusan
  Pensyarah Kursus
  Hantar FRP yang telah disiapkan kepada TP/KJ/KP untuk semakan kali pertama (24.11.2014 - 28.11.2014)
  PA
  Pendaftaran Kursus oleh Pelajar baharu dan lama melalui PA pada 26.11.2014 - 28.11.2014
  1 01.12.2014 - 05.12.2014 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran bermula pada 01.12.2014
  Pensyarah Kursus
  Mengedarkan Course Online kepada pelajar pada minggu pertama proses P&P bermula.
  PA
  Menghantar Salinan Borang Pendaftaran Kursus kepada Unit Peperiksaan selewat-lewatnya 05.12.2014
  2 06.12.2014 - 12.12.2014

  Unit Peperiksaan

  PA

  Proses Penambahan dan Penguguran Kursus (08.12.2014 - 02.01.2015)
  Penyerahan Senarai Daftar Kursus kepada PA selewat-lewatnya pada 12.12.2014
  3 15.12.2014 - 19.12.2014 Timbalan Pengarah
  Proses Pemantauan P&P oleh TP/KJ/KP bermula pada minggu ke-3
  Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
    22.12.2014 - 26.12.2014 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
  4 29.12.2014 - 02.01.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  PA & Pensyarah kursus

  Tarikh akhir menghantar Borang Penambahan dan Pengurusan kursus selewat-lewatnya pada 02.01.2015. Mendapatkan senarai nama terbaru daripada Penasihat Akademik bagi pelajar yang gugur kursus pada 02.01.2015

  5 05.01.2015 - 09.01.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  6 12.01.2015 - 16.01.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  7 19.01.2015 - 23.01.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  Timbalan Pengarah
  Hantar laporan Pertama Pemantauan P&P ke JPP (Pemantauan sehingga minggu ke-6) pada minggu ke-7
  8 26.01.2015 - 30.01.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  Mengira peratus kehadiran pelajar sehingga 30.01.2015
  9 02.02.2015 - 06.02.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  10 09.02.2015 - 13.02.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  Menghantar markah Penilaian Kerja Kursus (PKK) kepada KJ/KP sehingga 13.02.2015
    16.02.2015 - 20.02.2015 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
  11 23.02.2015 - 27.02.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  12 02.03.2015 - 06.03.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  13 09.03.2015 - Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  14 16.03.2015 - 20.03.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  15 23.03.2015 - 27.03.2015 Pensyarah Kursus
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  Mengira peratus kehadiran pelajar sehingga minggu ke-15 (20.03.2015)
  Hantar senarai nama pelajar yang kehadirannya kurang dari 80% kepada KJ selewat-lewatnya 20.03.2015
  16 23.03.2015 - 27.03.2015 Ketua Kursus Bahasa Inggeris
  Minggu Ujian Akhir Kursus Pengajian Am (23.03.2015 - 27.03.2015)
  Pensyarah Kursus
  Minggu terakhir menjalankan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  Menghantar markah Penilaian Kerja Kursus (PKK) yang telah disahkan oleh KJ/KP bagi semua kursus kepada Unit Peperiksaan selewat-lewatnya 27.03.2015
  Ketua Jabatan
  KJ mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab bagi kehadiran kuliah/amali kurang 80% kepada pelajar berkaitan
  KJ mengeluarkan senarai nama pelajar yang tidak layak menduduki Peperiksaan Akhir / Markah PKK dimansuhkan bagi kursus berkenaan dan dihantar kepada Unit Peperiksaan selewat-lewatnya pada 17 Oktober 2014
  Unit Peperiksaan
  Unit Peperiksaan mengeluarkan Surat Tidak Layak Menduduki Peperiksaan Akhir / Dimansuhkan Markah PKK sebelum peperiksaan akhir
  Timbalan Pengarah
  Hantar laporan Kedua Pemantauan P&P ke JPP (Pemantauan sehingga minggu ke-15) pada minggu ke-16.
  17 06.04.2015 - 10.04.2015 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER
  18 13.04.2015 - 17.04.2015
  19 20.04.2015 - 24.04.2015
  20 27.04.2015 - 01.05.2015 Pensyarah Kursus
  Hantar FRP yang telah siap kepada TP/KJ/KP untuk semakan kali Kedua (20.04.2015 - 24.04.2015) dan tutup FRP berdasarkan senarai semak tutup FRP.
  Key-in dan hantar markah PA kepada Unit Peperiksaan selewat-lewatnya pada 24.04.2015
  UPLI/Unit Peperiksaan
  Penilaian Latihan Industri 20.04.2015 - 01.05.2015
  Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan & Latihan Industri 04.05.2015 - 08.05.2015
  Keputusan Rasmi Peperiksaan Akhir Semester & Latihan Industri Sesi Disember 2014 pada 12.05.2015
  CUTI SEMESTER ( 27.04.2015 - 19.06.2015 )


  Segala tarikh pelaksanaan yang ditetapkan hendaklah dipatuhi kecuali arahan pindaan dikeluarkan oleh Unit Kualiti

  HARI-HARI KELEPASAN AM BAGI NEGERI SARAWAK DARI 24.11.2014 - 19.06.2015

  1
  25 Disember 2014
  : Hari Krismas (Khamis)
  2
  01 Januari 2015
  : Tahun Baru 2015 (Khamis)
  3
  03 Januari 2015
  : Maulidur Rasul (Sabtu)
  4
  19 & 20 Februari 2015
  : Tahun Baru Cina (Khamis & Jumaat
  5
  17 April 2015
  : Good Friday (Jumaat)
  6
  01 Mei 2015
  : Hari Buruh (Jumaat)
  7
  01 & 02 Jun 2015
  : Hari Gawai Dayak (Isnin & Selasa)
   
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper